[ic_wcag]

Aktualności

Startuje konkurs o dofinansowanie inicjatyw na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego

Od 13 grudnia mikro, małe i  średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację działań z zakresu wdrażania technologii gospodarki obiegu zamkniętego ukierunkowanych m.in. na recykling, minimalizację odpadów, zamykanie obiegów, oszczędności energetyczne, wodne, a także działania związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych oraz eliminowaniem tworzyw sztucznych. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 8,9 mln zł. Nabór wniosków trwa do 22 stycznia 2024 roku. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 8,9 mln zł, w tym ponad 6,6 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 2,2 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • mikro przedsiębiorstwa;
 • małe przedsiębiorstwa;
 • średnie przedsiębiorstwa.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy  i  dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi;
 • eko-projektowaniem produktów;
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych;
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym;
 • audytami środowiskowymi;
 • analizami techniczno-ekonomicznymi.

Ponadto dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku;
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego;
 • absorbujących nowe technologie;
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowanych na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 13.12.2023 r. do 22.01.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły naboru znajdują się na stronie (nr konkursu: FEMA.02.06-IP.01-009/23)

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-12-14
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-12-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content