[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Konkurs potrwa od 31 marca do 31 maja. W tle grafika przedstawiająca nowoczesny system sieci wodociągowych.

Startuje konkurs o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarski wodno-kanalizacyjnej

Już od 31 marca instytucje administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne mogą ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych gmin z regionu mazowieckiego regionalnego oraz regionu warszawskiego stołecznego. Fundusze będą mogły zostać wykorzystane m.in. na budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej, na działania związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, a także budową nowych systemów wodociągowych bądź stacji ujęć i uzdatniania wody. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 89 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektu: „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział podmioty administracji publicznej, służby publiczne oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne. Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, a także jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych gmin, niespełniających wymogów wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK):

Region Mazowiecki regionalny:

 • Łochów
 • Szydłowiec
 • Żuromin

Region Warszawski stołeczny:

 • Halinów
 • Nadarzyn

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty usprawniające funkcjonowanie sektora wodno-kanalizacyjnego. Działania te umożliwią zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, a także podniosą świadomość społeczną w zakresie ekologicznych postaw – podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wskazane poniżej działania:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci

kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;

 • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne

oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;

 • związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, budową

nowych sieci wodociągowych, nowych stacji ujęć i uzdatniania wody;

 • informacyjno-edukacyjne z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie

z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (element uzupełniający projektu).

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 31.03 do 31.05.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-5-gospodarka-wodno-sciekowa-typ-projektow-porzadkowanie-gospodarki-wodno-kanalizacyjnej-nr-fema-02-05-ip-01-001-23/

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-04-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-04-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content