[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Startuje konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej na wsparcie doradcze dla samorządów. Obok zdjęcie uśmiechniętej kobiety wskazującej dłonią na hasło.

Startuje konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej na wsparcie doradcze dla samorządów

Już od 31 maja organizacje pozarządowe oraz partnerstwa instytucji pozarządowych mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Fundusze będą przeznaczone na rozwój zdolności administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwi to samorządom kompleksowe zarządzanie rozwojem lokalnym poprzez m.in. skuteczne pozyskiwanie środków i kapitału inwestycyjnego na projekty rozwojowe. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 3 mln zł. Nabór potrwa do 29 września. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.   

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 9.3. Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Celem konkursu jest wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego do zarządzania strategicznym rozwojem lokalnym, w tym w ramach partnerstw społeczno-gospodarczych na rzecz zintegrowanych działań. Dzięki wsparciu doradczemu jednostki samorządowe rozwiną także umiejętność skutecznego pozyskiwania środków i kapitału inwestycyjnego na projekty rozwojowe.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

W naborze mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz partnerstwa instytucji pozarządowych.

„W ramach konkursu, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa instytucji pozarządowych mają możliwość pozyskania funduszy na wsparcie doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwi to wielopłaszczyznowy rozwój samorządów poprzez wzmacnianie m.in. ich umiejętności zarządczych oraz zdolności współpracy lokalnej” – podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

 

W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego mają szansę uzyskać profesjonalne wsparcie doradcze, które wzmocni ich potencjał instytucjonalny oraz umiejętność kompleksowego zarządzania rozwojem lokalnym. Proces doradczy będzie indywidualnie dobrany do potrzeb danej jednostki samorządu terytorialnego lub partnerstw samorządowych. Wsparcie obejmie działania z zakresu:

 

 • zacieśniania współpracy JST w obszarze funkcjonalnym;
 • wzmacniania mechanizmów zarządzania strategicznego;
 • wsparcia w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych;
 • szkoleń i warsztatów dla kadry zaangażowanej w proces wdrożenia strategii terytorialnych, rozwoju ponadlokalnego;
 • wymiany doświadczeń pomiędzy partnerstwami.

 

Czas i sposób składania wniosków:

 

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 31.05 do 29.09.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa2.mazowia.eu

 

Masz pytania?

 

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-mazowieckie-centrum-wsparcia-doradczego-typ-projektow-mazowieckie-centrum-wsparcia-doradczego-mcwd-nr-fema-09-03-ip-01-003-23/

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-05-31
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-05-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content