[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Unia Europejska wspiera edukację osób dorosłych. Konkurs potrwa od 14 września do 16 października. Obok zdjęcie uśmiechniętej starszej kobiety z laptopem

Startuje konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej na wsparcie edukacji osób dorosłych

Już od 14 września organy prowadzące szkoły, w których funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) lub planowane jest jego utworzenie, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Fundusze będą przeznaczone na wsparcie inicjatyw na rzecz edukacji osób dorosłych, w szczególności osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach czy też osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Nabór potrwa do 16 października. Wnioski o dotacje można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.    

 

Unia Europejska wspiera edukację osób dorosłych

 

Konkurs odbywa się w ramach działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF dla programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza”. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych. Dzięki tym działaniom osoby o niskich kwalifikacjach, osoby starsze czy też osoby z niepełnosprawnościami zyskają możliwość rozwijania swoich umiejętności. To ważna inicjatywa nie tylko ze względu na podnoszenie kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji, ale również szansa na włączenie się w życie lokalnej społeczności. W naborze mogą wziąć udział organy prowadzące szkoły, w których funkcjonuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) lub planowane jest jego utworzenie.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru fundusze europejskie pomogą w realizacji działań z zakresu:

 • Aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, w szczególności z utrudnionym dostępem do odpowiadającej im oferty edukacyjnej;
 • Utrzymania zaangażowania edukacyjnego poprzez indywidualny dobór odpowiednich form i zakresu treści dydaktycznych;
 • Aktywizacji instytucji i organizacji z otoczenia szkół i placówek na rzecz kształcenia osób dorosłych.

 

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Pamiętaj, że na dofinansowanie mają szansę tylko projekty zgodne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta jest unijnym dokumentem chroniącym prawa obywateli. Dokument odnosi się do sześciu wymiarów życia każdego z nas: godności, wolności, równości, solidarności, praw obywatelskich oraz wymiaru sprawiedliwości. Planując projekt pomocne będą Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (zwłaszcza załącznik nr 3).

 

Odrębne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego:

Region warszawski stołeczny (numer konkursu: FEMA.07.05-IP.01-009/23):

 • Pula środków: 1,2 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych
 • Więcej informacji na stronie naboru

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.07.05-IP.01-010/23)

 • Pula środków: 3,1 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych
 • Więcej informacji na stronie naboru

 

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 14.09 do 16.10.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa2.mazowia.eu

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:

801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

w zakładce Punkty informacyjne.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-09-01
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-09-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content