[ic_wcag]

Aktualności

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Od 27 sierpnia 2021 r. trwają konsultacje społeczne do projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego  w dniu 24 sierpnia 2021 r. Zachęcamy do dzielenia się uwagami, wnioskami i propozycjami.

Strategia zawiera długofalową wizję rozwoju województwa mazowieckiego, w myśl której Mazowsze do roku 2030, stanie się regionem spójnym terytorialnie, konkurencyjnym, innowacyjnym, zapewniającym mieszkańcom bardzo dobre warunki życia. Z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa mazowieckiego, konieczne jest prowadzenie polityki zmniejszającej te dysproporcje.

Zapraszamy do konsultacji

Prace nad nową aktualizacją strategii składają się z wielu etapów. Jednym z nich jest poddanie projektu do dyskusji nad ostatecznym jej kształtem. Zapraszamy do dzielenia się uwagami, sugestiami i wnioskami do projektu, które należy zgłaszać:

 • poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
 • wnoszone ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r.

Z treścią projektu SRWM2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją można zapoznać się na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+).

 


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2021-09-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2021-09-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content