[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Tereny nad Bzurą w Sochaczewie wizytówką miasta dzięki Funduszom Europejskim. Prawie 3,5 mln zł dofinansowania na modernizację amfiteatru.

Tereny nad Bzurą w Sochaczewie wizytówką miasta dzięki Funduszom Europejskim

Mieszkańcy Sochaczewa, a także turyści korzystają z nowej inwestycji nad rzeką Bzurą. To amfiteatr, który został odrestaurowany i dostosowany do nowej, rozwijającej się oferty kulturalnej miasta. Pomogły fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.  Budynek ma nowoczesną bryłę i został zintegrowany ze sceną plenerową. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 14,7 mln zł, a dofinansowanie z UE blisko 3,5 mln zł.

Modernizacja amfiteatru w Sochaczewie

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej oddany został do użytku amfiteatr znajdujący się na terenie Parku Podzamcze. W ramach inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenów nad Bzurą wykonano prace rozbiórkowe, budowlano-remontowe i wykończeniowe amfiteatru. Powstał podest sceniczny, schody i widownia z prawie 900 miejscami siedzącymi oraz łatwym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wnioskodawca przeprowadził prace instalacyjne, m.in. biały montaż, wykonano instalację wodociągową,  sanitarną, wentylacyjną i grzewczą. Zapewniono instalacje elektryczne, oświetleniowe, odgromowe i teletechniczne.

Cały teren został zagospodarowany i oświetlony, a zainstalowany monitoring daje poczucie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie amfiteatru. Projekt udało się zrealizować w partnerstwie z Gminą Teresin i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie. Obiektem zarządza Sochaczewskie Centrum Kultury.

eFEkt UE

Teren nad Bzurą jest bardzo popularnym miejscem wypoczynku. Wybudowany amfiteatr przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia ruchu turystycznego. Ciekawa oferta kulturalna już zachęca do udziału w wydarzeniach organizowanych przez miasto Sochaczew.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta

Beneficjent: Gmina Miasto Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 14 770 179,79 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 498 097,49 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Foto: Gmina Miasto Sochaczew

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content