[ic_wcag]

Aktualności

Władze Gminy Płoniawy Bramura oraz Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego z pamiątkowym czekiem na kwotę ponad 574 tys. zł na termomodernizację budynków ośrodka zdrowia oraz urzędu gminy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z subregionów ostrołęckiego i ciechanowskiego z pomocą z Unii Europejskiej

Termomodernizacja budynków szkół, świetlic, urzędu gminy i przychodni to inwestycje, które niebawem będą realizowane na terenie subregionów ostrołęckiego i ciechanowskiego. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego do gmin Płoniawy-Bramura, Zaręby Kościelne i Zatory trafi na ten cel w sumie ponad 2,3 mln zł pomocy z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Umowy podpisali członkinie Zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Termomodernizacja budynków: Ośrodka Zdrowia Płoniawy Bramura i Urzędu Gminy Płoniawy-Bramura (SUBREGION OSTROŁĘCKI)

W ramach inwestycji w budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia zostanie zastosowana instalacja fotowoltaiczna, a wszystkie oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na oprawy LED. Cała instalacja grzewcza zostanie wymieniona, a nowym źródłem ciepła będzie pompa ciepła powietrze-woda. W obydwu budynkach zostaną docieplone ściany i wymienione okna. W Ośrodku Zdrowia dodatkowo zostaną wymienione drzwi i brama garażowa, a także ocieplony dach wraz z wymianą obróbek blacharskich. Inwestycja przyczyni się do uzyskania oszczędności zużycia energii, a także poprawi warunki korzystania z budynków przez pracowników i mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy-Bramura

Beneficjent: Gmina Płoniawy- Bramura

Całkowita wartość projektu: 882 670,85 zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 574 094,87 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja świetlic w Gąsiorowie i miejscowości Zakrzewo-Kopijki (SUBREGION OSTROŁĘCKI)

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej przeprowadzona zostanie termomodernizacja dwóch świetlic w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki. W efekcie, powstaną przyjazne dla środowiska przestrzenie do realizacji działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych. Celem kompleksowej termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji, CO2 do powietrza. Budynki wyposażone zostaną w panele fotowoltaiczne. Dzięki temu zmniejszy się utrata ciepła, co w efekcie przyniesie oszczędności finansowe.

Tytuł projektu:  Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie Gminy Zaręby Kościelne

Beneficjent: Gmina Zaręby Kościelne

Całkowita wartość projektu: 833 930,75 zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 476 297,58 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynków: Publicznej szkoły Podstawowej w Zatorach i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pniewie (Gmina Zatory, SUBREGION CIECHANOWSKI)

Fundusze europejskie przeznaczone zostaną na remont budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie. W ramach termomodernizacji zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropy. W obydwu budynkach będzie przeprowadzona modernizacja kotłowni połączona z wymianą źródła ciepła. Zaplanowano także montaż paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo, wymienione zostanie oświetlenie na energooszczędne LED. W obydwu placówkach będą częściowo wymienione okna i drzwi. Całość inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę warunków nauki uczniów, a także pracy nauczycieli.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie

Beneficjent: Gmina Zatory

Całkowita wartość projektu: 2 110 825,14 zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 254 092,00 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-07-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-07-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content