[ic_wcag]

Aktualności

Termomodernizacja w gminie Kowala dzięki funduszom europejskim

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Bardzicach, Mazowszanach i Młodocinie Mniejszym oraz urzędu gminy w Kowali decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma blisko 4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-20. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz władze gminy Kowala: wójt Dariusz Bulski oraz skarbnik Agnieszka Delikat.

 

Remonty w szkołach podstawowych oraz w urzędzie gminy

Fundusze europejskie zostaną przeznaczone m.in. na wymianę istniejących źródeł ciepła na nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne wraz z wymianą starych grzejników na nowe płytowe. We wszystkich budynkach zamontowane będą zawory termostatyczne przy grzejnikach. Prace obejmą również wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropodachów oraz ścian zewnętrznych. Aby zaoszczędzić zużycie wody na terenie szkół oraz urzędu, wymienione zostaną stare instalacje ciepłej wody użytkowej. Na wszystkich budynkach zamontowane będą panele fotowoltaiczne, z których energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Zaplanowano także montaż powietrznych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Dodatkowo w urzędzie gminy zmieni się oświetlenie na energooszczędne typu LED.

Dzięki realizacji projektu zmniejszą się koszty związane z ogrzewaniem i eksploatacją budynków użyteczności publicznej.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kowala

Beneficjent: Gmina Kowala

Całkowita wartość projektu: 6 814 471,83 zł

Kwota dofinansowania: 3 997 960,02 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-09-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-09-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content