[ic_wcag]

Aktualności

Termomodernizacja w warszawskich szpitalach dzięki Funduszom Europejskim

Budynek biurowo-laboratoryjny Instytutu Matki i Dziecka oraz pawilon nr 10 Szpitala Wolskiego poddane zostaną termomodernizacji. Oznacza to, że już wkrótce pacjenci oraz pracownicy obu placówek będą leczyć się i pracować w lepszych warunkach. Inwestycje te, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają ponad 6,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dzisiaj umowy w tej sprawie podpisali członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Każda złotówka z funduszy europejskich trafia ostatecznie do mieszkańców. Projekty dotyczące termomodernizacji i rozbudowy szpitali służą zarówno ochronie środowiska, jak i polepszaniu warunków leczenia pacjentów i pracy całego personelu. Pandemia COVID-19 pokazała nam jak duże braki są w służbie zdrowia. Dotyczy to sprzętu medycznego oraz infrastruktury – podkreślała Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Rolą samorządu jest wspieranie szpitali. Cieszymy się, że możemy środki z Unii Europejskiej przekazywać na programy związane z ochroną środowiska. Projekty te obniżają koszty związane z utrzymaniem palcówek, a budynki dostają drugie życie. Stają się estetyczne, bardziej funkcjonalne i ciepłe, co ma wpływ na przebieg hospitalizacji – podkreślała Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Energooszczędnie w Instytucie Matki i Dziecka

Fundusze europejskie pomogą przeprowadzić remont w budynku C Instytutu. Zakres prac obejmie m.in. ocieplenie ściany zewnętrznej w piwnicy oraz ściany zewnętrznej przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Podłoga w piwnicy również zostanie ocieplona. Budynek zostanie rozbudowany o dodatkową ścianę zewnętrzną i dzięki temu pojawią się dodatkowe pomieszczenia. Kolejne prace to modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych. System wentylacji w budynku również się zmieni – będzie możliwość odzyskiwania ciepła. Dodatkowo wnioskodawca wymieni oświetlenie na energooszczędne typu LED oraz zadba o instalację odgromową.

Projekt ma charakter ekologiczny. Po jego zakończeniu nastąpi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, więc poprawi się jakość powietrza w okolicy. Zmniejszą się również koszty związane z ogrzewaniem i utrzymaniem budynku, co wpłynie na budżet placówki. Zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na inne cele.  Efektem inwestycji będzie także lepszy komfort pracy, zmieni się estetyka budynku.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka–termomodernizacja budynku C

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Całkowita wartość projektu: 4 705 764,81 zł

Kwota dofinansowania: 2 275 132,70 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Remont pawilonu nr 10 w Szpitalu Wolskim w Warszawie

Już niedługo Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Wolskim zostanie zlokalizowany w wyremontowanym pawilonie. Dzięki środkom europejskim uda się przeprowadzić termomodernizację budynku. Zaplanowane działania to ocieplenie i remont dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłóg w piwnicy, a także wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych.

Wszystkie instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne zostaną wymienione. Wnioskodawca zamontuje  baterie energooszczędne i wybuduje instalację wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Dodatkowo na dachu sąsiedniego pawilonu – nr 11 – zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

 

Po zrealizowaniu inwestycji, w budżecie m.st. Warszawy pojawią się oszczędności. Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł będzie wykorzystywana na potrzeby własne szpitala, będzie w nim cieplej i bezpieczniej. Projekt jest również ekologiczny, ponieważ ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza oraz emisję gazów cieplarnianych. Efekty realizacji projektu odczują pracownicy Szpitala Wolskiego, którym w znaczący sposób poprawią się warunki pracy, a także przyszli pacjenci Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Całkowita wartość projektu: 7 026 903,09 zł

Kwota dofinansowania: 3 999 999,99 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content