[ic_wcag]

Aktualności

Termomodernizacje budynków w gminach Gzy i Regimin

Dzięki funduszom europejskim kolejne budynki użyteczności publicznej w subregionie ciechanowskim zostaną wyremontowane. Będą to szkoły w Gzach i w Przewodowie Poduchownym oraz budynek Urzędu Gminy Regimin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają ponad 1,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski oraz zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

Szkoły w gminie Gzy w nowej odsłonie

Termomodernizacja szkół w Gzach i Przewodowie Poduchownym wraz z wymianą urządzeń grzewczych to główne cele projektu, który zrealizuje gmina Gzy. W ramach inwestycji w obydwu budynkach docieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymienione zostaną też okna i drzwi zewnętrzne. Pojawi się też nowe, energooszczędne oświetlenie typu LED. Ponadto na dachach zamontowane będą panele fotowoltaiczne. Kluczowym elementem projektu będzie modernizacja ogrzewania. W placówce w Gzach zainstalowana zostanie pompa ciepła oraz zawory termostatyczne. Natomiast w szkole w Przewodowie Poduchownym stary kocioł zastąpi pompa ciepła współpracującą z kondensacyjnym kotłem na gaz LPG. Dodatkowo zamontowane zostaną podziemny zbiornik na gaz, nowa instalacja gazowa oraz zawory termostatyczne. Realizacja projektu wpłynie na lepsze warunki i większy komfort dla uczących się tu dzieci i ich nauczycieli. Zwiększy się też efektywność energetyczna budynków oraz zmniejszy emisja CO2 do atmosfery.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy

Beneficjent: Gmina Gzy

Całkowita wartość projektu: 2 189 246,74 zł

Kwota dofinansowania: 1 374 265,29 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Eko-urząd w Regiminie

Kompleksowa modernizacja energetyczna zostanie również przeprowadzona w budynku Urzędu Gminy Regimin, w którym swoją siedzibę mają: Komisariat Policji, Biblioteka Gminna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace budowlane obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu pod strychem, stropu piwnicy oraz dachu. Przewidziana jest też wymiana drzwi oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Po zakończeniu inwestycji poprawi się jakość powietrza w gminie poprzez redukcję pyłów PM oraz CO2. Co ważne, w budynku zmniejszy się zużycie energii, a straty ciepła zostaną ograniczone.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek Urzędu Gminy

Beneficjent: Gmina Regimin

Całkowita wartość projektu: 400 984,25 zł

Kwota dofinansowania: 250 246,30 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content