[ic_wcag]

Aktualności

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Mirosław Orliński oraz Andrzej Różycki Z-ca Dyrektora Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa oraz burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek i skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska podczas podpisania umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacje budynków w Mszczonowie

Termomodernizacji poddane zostaną Mszczonowski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w  Lutkówce, a także siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. W realizacji inwestycji pomogą fundusze europejskie, a dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego, gmina Mszczonów otrzyma na ten cel blisko 4 mln zł. Środki pochodzą z RPO WM 2014-2020. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radni województwa mazowieckiego oraz burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek i skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska.

Ekologiczne działania w Mszczonowie 

Dzięki funduszom europejskim uda się przeprowadzić termomodernizację w trzech budynkach użyteczności publicznej. Prace w Mszczonowskim Ośrodku Kultury będą polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropów zewnętrznych, a także przestrzeni powietrznej stropodachów. Wymienione zostaną także okna i drzwi zewnętrzne, a instalacja wentylacji przejdzie modernizację i rozbudowę. Zmieni się także oświetlenie, a na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Z kolei w Szkole Podstawowej w Lutkówce zaplanowano wymianę instalacji przesyłowej, zaizolowanie pionów i poziomów, montaż grzejników z regulacją miejscową. Stary piec zostanie wymieniony na gazową sprężarkową lub absorpcyjną pompę ciepła. Ściany zewnętrzne szkoły, sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika będą ocieplone. W ramach projektu szkoła zostanie również rozbudowana, a łącznik przebudowany.

Elementem inwestycji jest także wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie zostanie ocieplony. Inwestycja obejmie ściany zewnętrzne i dach. Stare drzwi zewnętrzne będą wymienione, a oświetlenie zmodernizowane. Tutaj również pojawi się instalacja fotowoltaiczna.

Realizacja projektu wpłynie na lepsze warunki i większy komfort wszystkich użytkowników i mieszkańców gminy Mszczonów. Zwiększy się też efektywność energetyczna budynków oraz zmniejszy emisja CO2 do atmosfery. Inwestycja będzie finansowana ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w celu poprawy stanu środowiska naturalnego

Beneficjent: Gmina Mszczonów

Całkowita wartość projektu: 6 644 499,93 zł

Kwota dofinansowania: 3 996 765,23 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content