[ic_wcag]

Aktualności

Termomodernizacje budynków w regionie siedleckim możliwa dzięki Funduszom Europejskim

Świetlica wiejska w Pruszynie oraz budynek Centrum Kultury w Łaskarzewie poddane zostaną termomodernizacji. Remonty są bardzo potrzebne, a zaplanowane działania przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz substancji toksycznych do środowiska. Dodatkowo mieszkańcy, a także pracownicy obu placówek, już niedługo będą przebywać w lepszych warunkach. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycje otrzymają łącznie blisko 1,5 mln zł dofinansowania w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pruszynie

Świetlica pełni ważną rolę w edukacji i wychowaniu uczniów. W Pruszynie, zajęcia świetlicowe mają wpływ na wszechstronny rozwój uczniów. Wzbogacają ich wiedzę, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie i wychowują. Teraz, dzięki funduszom europejskim, budynek  czeka remont.

Zaplanowane  działania to m.in. docieplenie dachu, wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych, założenie opaski wokół budynku i przebudowanie wejścia głównego. Beneficjent wymieni obecny kocioł gazowy oraz starą instalację gazową wewnątrz budynku. Pozyskane fundusze z UE pomogą w montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, termostatami i nowym kondensacyjnym kotłem gazowym. Dla bardziej ekologicznego efektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na wykorzystywanie energii słonecznej na potrzeby własne świetlicy. Zmieni się oświetlenie budynku na energooszczędne typu LED.

Realizacja projektu w znaczącym stopniu ograniczy koszty funkcjonowania tej placówki edukacyjnej.  Ważnym efektem będzie spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i czystsze powietrze w regionie. Uczniowie i pracownicy będą przebywać w lepszych warunkach, w miejscu ciepłym i bezpiecznym.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pruszynie, Gmina Siedlce

Beneficjent: Gmina Siedlce

Całkowita wartość projektu: 737 868,64 zł

Kwota dofinansowania: 472 822,56 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Remont placówki kulturalnej w Łaskarzewie

Budynek, w którym mieści się Dom Kultury i Biblioteka wymaga remontu, docieplenia ścian i prac związanych z termomodernizacją. Dzięki środkom europejskim, wnioskodawca zrealizuje projekt i wykona następujące prace: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu zewnętrznego nad wejściem, ocieplenie stropodachów i stropów pod nieogrzewanym poddaszem. Kolejnym etapem będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową oraz montaż pompy ciepła i kotła kondensacyjnego.

Realizacja inwestycji wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery więc poprawi się jakość powietrza w mieście Łaskarzew. Zwiększy się również efektywność energetyczna budynku. Kolejne plusy to mniejsze koszty zużycia energii i niższe rachunki za ogrzewanie. Wyremontowany budynek będzie bezpieczniejszy i bardziej funkcjonalny.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie

Beneficjent: Miasto Łaskarzew

Całkowita wartość projektu: 1 704 116,28 zł

Kwota dofinansowania: 995 159,33 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Foto: J. Zembrowska, OZ Siedlce

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content