[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków trwa do 4 kwietnia 2024 r. W tle zdjęcie probówki oraz mikroskopu.

Trwa konkurs z zakresu wsparcia projektów B+R. Nabór wniosków został wydłużony do 4 kwietnia br.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, będących efektem wdrożenia wyników prac B+R. Kwota przeznaczona na te działania wynosi  58,5 mln zł, w tym ponad 49,8 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 8,6 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków został wydłużony i potrwa do 4 kwietnia br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do składania wniosków: https://mewa21.mazowia.eu/

Konkurs odbywa się w ramach działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, typ projektów: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa. Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • mikro przedsiębiorstwa;
 • małe przedsiębiorstwa;
 • średnie przedsiębiorstwa.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej wspierane będą projekty obejmujące wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług będących efektem wdrożenia wyników prac B+R . Kwota przeznaczona na te działania wynosi  58,5 mln zł, w tym ponad 49,8 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 8,6 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

Dodatkowo projekt będzie mógł obejmować:

 • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym np. przejście z modelu liniowego na cyrkularny,  zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne;
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne.

Czas trwania naboru i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 09.02.2024 r. do 04.04.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-03-20
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-03-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content