[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Grafika informacyjna z hasłem: Ogłoszenie o naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”- runda 6. Na grafice zamieszczone są także informacje dotyczące terminu składania wniosków oraz pozostałych informacji szczegółowych.

Trwa nabór wniosków do udziału w projekcie: „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Projekt jest skierowany do firm, które aktywnie działają w sektorze gospodarki wodnościekowej lub planują rozpocząć działalność w tym obszarze. Rada ds. Kompetencji zarekomendowała 28 szkoleń dostosowanych do aktualnych wymagań rynku pracy i potrzeb pracodawców. Projekt jest ogólnokrajowy i został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Beneficjentem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. Czas składania wniosków upływa 2 lutego br. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.  

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze gospodarki wodno-ściekowej lub planujących rozpocząć działalność w danej branży. Refundacja usług rozwojowych rekomendowanych przez Radę ds. Kompetencji zaowocuje podniesieniem kwalifikacji pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem kompetencyjnym w sektorze. W ofercie uwzględnionych zostało aż 28 szkoleń, które umożliwią pracownikom podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania  zasobami ludzkimi. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana rekomendacji Rady, dostępne są trzy kolejne szkolenia:

 

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 2 lutego 2023 r.

Więcej informacji na stronie: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content