[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Metropolia warszawska. Myślimy strategicznie. Konsultujemy Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027+. Twoja opinia się liczy!

Trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Nie zwlekaj i podziel się swoimi spostrzeżeniami. Termin przekazania opinii upływa 1 sierpnia br. Ponadto zaplanowane jest dodatkowe spotkanie konsultacyjne z ekspertami współtworzącymi strategię ZIT, które odbędzie się 25 lipca w Duchnowskim Domu Kultury. Przyjęcie Strategii to szansa dla gmin i powiatów metropolii na pozyskanie środków unijnych. Fundusze europejskie umożliwią realizację wielu różnorodnych projektów, jak budowa dróg rowerowych oraz parkingów Parkuj i jedź czy też działań edukacyjnych.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Miasto stołeczne Warszawa wraz z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską opracowało projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dokumencie opisane zostały m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazano przedsięwzięcia możliwe do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przygotowanie i przyjęcie strategii umożliwi realizację projektów, które przyczynią się do rozwiązywania problemów rozwojowych i zapewnienia skoordynowanego zaspakajania potrzeb całej metropolii warszawskiej. Dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach wdrożenia instrumentu ZIT możliwe będą m.in. działania na rzecz rozwoju edukacji, w tym doposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę oraz poprawa jakości przestrzeni poprzez rozwój powiązań komunikacyjnych.  W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota w wysokości 135 000 000 EUR.

Najbliższe spotkanie konsultacyjne z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT odbędzie się już 25 lipca 2023 r., w godzinach 18:00-20:00, w Duchnowskim Domu Kultury, ul. Wspólna 157, 05-462 Duchnów.

Więcej informacji: http://konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT

Strategia ZIT 2021-2027+

Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content