[ic_wcag]

Aktualności

Uczniowie z mazowieckich szkół z szansą na lepszą edukację oraz termomodernizacja w Nowodworskim Centrum Medycznym dzięki Funduszom Europejskim

Fundusze europejskie wspierają rozwój edukacji. Dwie szkoły podstawowe z gminy Izabelin oraz cztery szkoły w Sulejówku zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz pomoce cyfrowe. Z kolei laboratorium Nowodworskiego Centrum Medycznego przejdzie termomodernizację. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM).Umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Blisko pół miliona zł na doposażenie szkół

Takie wsparcie to same korzyści dla uczniów i nauczycieli. Lepsza jakość nauczania, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w edukacji, zabezpieczenie placówek w sytuacji  powrotu do nauki zdalnej – to główne cele projektów realizowanych w gminie Izabelin i w Sulejówku. Na ich realizację gmina Izabelin otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości ponad 156 tys. zł a miasto Sulejówek ponad 335 tys. zł.

  • Edukacyjna przyszłość dla uczniów z gminy Izabelin

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie oraz jej filii w Hornówku. Ze wsparcia skorzysta ponad 800 uczniów i ponad 90 nauczycieli. Fundusze europejskie pomogą w zakupie nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Te działania umożliwią naukę w bardziej innowacyjny sposób. Sprzęt używany podczas lekcji pozwoli nauczycielom wprowadzać nowoczesne formy przekazywania wiedzy.

Projekt będzie zapobiegał wykluczeniu cyfrowemu wśród młodzieży, a pozytywne zmiany napędzają właśnie fundusze europejskie. Szkoły będą także lepiej przygotowane do prowadzenia zajęć online.

Przyznane dofinansowanie gmina Izabelin przeznaczy na zakup, m.in. laptopów, tabletów, mikrofonów zewnętrznych z ramieniem do prowadzenia zdalnych zajęć logopedycznych, tabletów graficznych, monitorów multimedialnych, głośników, zestawów edukacyjnych Lego WeDo 2.0 dla młodszych dzieci czy kamer cyfrowych ze statywem.

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej na terenie Gminy Izabelin

Beneficjent: Gmina Izabelin

Całkowita wartość projektu: 231 811,71 zł

Dofinansowanie z UE: 156 006,47 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkołach podstawowych w Sulejówku

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego, nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku już niedługo będą korzystać z nowego sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych i drukarek. Fundusze europejskie przyczynią się do poprawy jakości nauczania oraz dostępności do najnowszych technologii.

We wszystkich szkołach objętych projektem uczy się blisko 2 tysiące uczniów. Odpowiednie wyposażenie placówek w komputery stacjonarne i tablice multimedialne otworzy drogę zarówno uczniom, jak i nauczycielom do korzystania np. z aplikacji komputerowych wspomagających proces edukacyjny. Są to m.in. edytory tekstu i grafiki, programy audio i wideo, aplikacje bazodanowe i kalkulacyjne, narzędzia prezentacyjne, edukacyjne programy komputerowe, gry edukacyjne, multimedia, aplikacje do kontaktu z uczniami: Teams, Discord, Skype, aplikacje do udostępniania dokumentów, do tworzenia grafik, do tworzenia slajdów, aplikacje do sprawdzania wiedzy (turnieje, quizy) – Kahoot, LearningAps, aplikacje do wspomagania nauki robotyki programowania – Logomocja, M Block, Scratch, C++, Python, a także aplikacje wspomagające proces uczenia.

Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach podstawowych w Sulejówku

Beneficjent: Miasto Sulejówek

Całkowita wartość projektu: 439 256,00 zł

Dofinansowanie z UE: 335 360,00 zł

Działanie: 2.1 E-usługi

Termomodernizacja laboratorium Nowodworskiego Centrum Medycznego

Fundusze europejskie wspierają także walkę o czyste powietrze. Kolejny ekologiczny projekt zrealizuje Nowodworskie Centrum Medyczne. Termomodernizacja laboratorium szpitala wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię i kosztów utrzymania budynku. Zwiększy się komfort pracy. Remont będzie kompleksowy. Prace będą polegały na ociepleniu ścian i stropodachu, wymianie okien i drzwi, wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Aby kontrolować zużycie ciepła i wody zamontowane zostaną zawory termostatyczne, armatura wodooszczędna oraz liczniki ciepła. Dodatkowo na dachu zamontowane będą panele fotowoltaiczne.

Realizacja projektu poprawi warunki pracy w szpitalu. Zwiększy się też efektywność energetyczna, co przełoży się na duże oszczędności i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a tym samym lepszą jakość powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku laboratorium szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Beneficjent: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 1 174 557,28 zł

Dofinansowanie z UE: 609 110,00 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-09-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-09-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content