[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis: Szkoła Podstawowa w Szymanowie i Teresiński Ośrodek Kultury - inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich wpłyną na poprawę życia mieszkańców

#UEpomaga Szkoła Podstawowa w Szymanowie i Teresiński Ośrodek Kultury zostaną wyremontowane. Inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich wpłyną na poprawę życia mieszkańców

Dwa budynki użyteczności publicznej w gminie Teresin przejdą wkrótce termomodernizację. Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Szymanowie oznacza polepszenie warunków do nauki i pracy w tej placówce. Zmiany szykują się także w Teresińskim Ośrodku Kultury, który przejdzie remont w zakresie modernizacji systemu ogrzewania. Po zakończeniu prac placówki będą estetyczne, cieplejsze i bardziej oszczędne, ponieważ zmniejszą się generowane przez nie koszty ogrzewania. Projekt ma charakter ekologiczny i jest ważny dla mieszkańców regionu. Bez wsparcia z UE jego realizacja nie byłaby możliwa. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 3,9 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to przeszło 2,5 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Dzisiaj umowę z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i radni województwa mazowieckiego Mirosław  Adam Orliński oraz Piotr Kandyba.

Fundusze Europejskie wspierają subregion żyrardowski

Teresiński Ośrodek Kultury to prężnie działająca instytucja, która organizuje imprezy cykliczne, spektakle, wystawy, pokazy filmów czy koncerty. Budynek przejdzie wkrótce kompleksową termomodernizację. W budynku zostaną wymienione drzwi wejściowe, będzie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania, a w kotłowni zostanie wymieniony piec. Dodatkowo będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Dzięki środkom z UE uda się także przeprowadzić remont w Szkole Podstawowej w Szymanowie. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę okien. Zostanie wykonana modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Ważnym elementem inwestycji będzie także przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła. Efekty dla uczniów i kadry pedagogicznej będą długofalowe.

Po zrealizowaniu projektu w placówkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzięki wymianie okien w pomieszczeniach będzie ciepło i komfortowo. Kolejne plusy to ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów, a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Teresin

Beneficjent: Gmina Teresin

Całkowita wartość projektu: 3 937 950,85 zł

Dofinansowanie z UE: 2 561 268,85 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content