[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Unia Europejska wspiera rozwój Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów. W tle zdjęcia: Przemysłowy Instytut Motoryzacji z zewnątrz, wnętrze Instytutu oraz wojskowy samochód.

Unia Europejska wspiera rozwój Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Dzięki wsparciu funduszy europejskich udało się doposażyć Przemysłowy Instytut Motoryzacji – Sieć Badawcza Łukasiewicz. Nowe zaplecze badawcze obejmuje m.in. komorę do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), manekiny antropomorficzne, aparaturę do badania zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) czy też specjalistyczne oprogramowanie do analiz zjawisk szybkozmiennych. Przemiany w przemyśle motoryzacyjnym to niezwykle aktualny i ważny temat. Zobacz, jak wiele innowacji z zakresu rozwoju i testowania technologii motoryzacyjnych wdrożono w Instytucie oraz jak bardzo wpływa to na bezpieczeństwo nas wszystkich.

 

Dynamiczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego dzięki Funduszom Europejskim

Nowa infrastruktura Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów to szereg możliwości. Do elementów inwestycji należy m.in. komora klimatyczna, wyposażenie do badań mechanizmów hamowania samochodów osobowych, ciężarowych czy autobusów, a także wyposażenie do badań pojazdów w testach zderzeniowych oraz komora do badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Nowe zaplecze badawcze umożliwia wdrażanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Od początku zadaniem Instytutu było prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie przemysłu motoryzacyjnego. Wsparcie gospodarki jest naszym podstawowym celem. Wspieramy gospodarkę poprzez prace B+R w procesie opracowywania i testowania nowych technologii, jak równez badań i testów na rzecz oceny zgodności wyrobów przemysłu motoryzacyjnego z wymaganiami. – podkreślił dr hab. inż. Witold Luty, Dyrektor Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

 

Wsparcie sektora badawczo-rozwojowego na Mazowszu

Wsparcie z Unii Europejskiej pozwala na rozwój innowacyjności mazowieckiej gospodarki. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik wskazał: Polska przez ostatnie 19 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej, dokonała ogromnego postepu cywilizacyjnego. Olbrzymią rolę odegrały w tym środowiska naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, instytuty, cały świat nauki.

 

Niebagatelną rolę w tym dynamicznym rozwoju odegrał także region Mazowsza: Województwo mazowiecie jest tym województwem, które ma najwyższy potencjał naukowo-badawczy w Polsce. Ocenia się, że 35% polskiego potencjalu naukowo-badawczego jest właśnie na Mazowszu. Musimy inwestować w dalszym ciągu w obszar nauki i doświadczeń. – zaznaczył Marszałek Adam Struzik.

 

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów stanowi przestrzeń do realizacji kolejnych innowacyjnych rozwiązań branży motryzacyjnej, a także nawiązania współpracy między sektorem naukowym i biznesem.

 

Jestem przekonany, że ten wkład w infrastrukturę przełoży się wkrótce na bardzo ważne osiągnięcia w zakresie konkretnych wdrożeń innowacji, nie tylko na Mazowszu, ale w całym kraju. – wskazał Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Kontynuacja wsparcia w ramach Programu FEM 2021-2027

Wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pozwoli na kontynuację dynamicznego rozwoju regionu, w tym dalsze podnoszenie innowacyjności naszego województwa oraz rozwój przedsiębiorczości.

 

Kończymy stary okres programowania, w którym jest finansowany m.in. ten projekt. Przechodzimy do nowego okresu programowania, niebawem startują pierwsze konkursy skierowane dla przedsiębiorców, zaczynamy od wdrożeń innowacji, a w kolejnym etapie będziemy realizować  tzw. projekty modułowe.  – podkreślił Dyrektor MJWPU.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 

Tytuł projektu: Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Beneficjent: Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Całkowita wartość projektu: 46 975 530,26 zł

Kwota dofinansowania: 27 016 298,54 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-06-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-06-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content