[ic_wcag]

Aktualności

Webinar pt.: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23”

Informacje o spotkaniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt.: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna – RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23”

Spotkanie będzie miało na celu przekazanie uczestnikom aktualnych informacji dotyczących konkursu z Poddziałania 10.01.01 – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży.

 

Kiedy

28 kwietnia 2023 roku, godz. 9:00 – 11:30

 

Gdzie

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie internetowej. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie, tj.: 27 kwietnia 2023 r.

 

Dla Kogo

Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych danym konkursem.

Udział w webinarium jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą e-mail na adres pifem_plock@mazowia.eu najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00.

 

Program webinarium:

 1. Powitanie
 2. Omówienie głównych założeń konkursu:
 • alokacja przeznaczona na konkurs, termin naboru wniosków o dofinansowanie, możliwy termin

realizacji projektów,

 • zakres wsparcia
 1. Możliwe do realizacji typy projektów i warunki ich realizacji,
 2. Wskaźniki realizacji celu projektu – rezultatu i produktu,
 3. Kryteria wyboru projektów,
 4. Kwalifikowalność wydatków
 5. Partnerstwo w projekcie.

 

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza

Ul. Kolegialna 19

09-402 Płock

Tel. 22 542 23 41; 22 542 22 11

e-mail: pifem_plock@mazowia.eu


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-04-20
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-04-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content