[ic_wcag]

Aktualności

Weź udział w konsultacjach publicznych na temat jakości staży zawodowych

Zapraszamy do udziału w ocenie realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej w sprawie ram jakości staży. Celem konsultacji publicznych organizowanych przez Komisję Europejską jest zebranie opinii na temat jakości oferty skierowanej do młodych mieszkańców oraz stopnia realizacji celów ram w latach 2014-2021. Wszystko po to, aby ułatwić młodym ludziom wchodzenie na rynek pracy poprzez zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Konsultacje publiczne potrwają do 13 czerwca.

 

W 2014 roku Rada Unii Europejskiej wydała zalecenia zobowiązujące państwa członkowskie do podnoszenia jakości staży zawodowych. Założeniem tych działań było zwiększenie szans młodych osób na znalezienie zatrudnienia. Obecnie trwa ewaluacja obowiązujących ram jakości staży, aby w kolejnych latach jak najbardziej dopasować wsparcie do potrzeb stażystów i pracodawców. Wyniki konsultacji publicznych zostaną opublikowane na portalu „Wyraź swoją opinię” , służącym do dzielenia się opiniami na temat unijnych przepisów i strategii.

 

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Komisja Europejska zaprasza do podzielenia się swoją opinią osoby młode, które odbyły staże zawodowe lub dopiero to planują. W konsultacjach mogą wziąć udział również m.in.: organizacje reprezentujące młodzież, pracodawcy, środowiska akademickie, naukowcy, przedstawiciele administracji i publicznych służb zatrudnienia, organizacje pozarządowe.

 

Jak wyrazić swoją opinię?

Konsultacje publiczne odbywają się w formie elektronicznej. W celu podzielenia się swoimi doświadczeniami należy do 13 czerwca wypełnić ankietę dostępną na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13118-Ramy-jakosci-stazy-przeglad-ocena-/public-consultation_pl.

 

Zapraszamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami!


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content