[ic_wcag]

Aktualności

Weź udział w XI edycji „Mazowieckich Barw Wolontariatu”!

Czynnie działasz w wolontariacie? Cechuje Cię empatia, bezinteresowność, szczera chęć niesienia pomocy? A może znasz kogoś, kto spełnia powyższe warunki? Nie zwlekaj i weź udział w XI edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Organizatorem jest Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Mazowsza do uczestnictwa w wolontariacie, propagowanie idei niesienia pomocy, a także podniesienie prestiżu działalności wolontariackiej. W tegorocznej edycji Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny,
  • wolontariat grupowy,
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu,
  • wolontariat seniorów,
  • kategoria specjalna – wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Konkurs skierowany jest między innymi do: organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych, a także wolontariuszy i osób korzystających z ich pomocy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Kandydatury można zgłaszać od 1 do 30 września br.

Więcej informacji: https://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/informacje/482-barwy

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-08-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-08-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content