[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie dla klimatu. Obok jest zdjęcie ręki kobiecej, która wrzuca papier do odpowiedniego pojemnika na śmieci, segreguje śmieci.

Więcej miejsc do składowania odpadów komunalnych dzięki Funduszom Europejskim

Unia Europejska od lat wspiera ochronę środowiska przekazując fundusze na działania ekologiczne. Na Mazowszu udało się zrealizować setki projektów, mających pozytywny wpływ na klimat. Systematycznie zwiększa się także świadomość mieszkańców, jak ważne jest dbanie o środowisko. Większość z nas na przykład segreguje śmieci. Dzięki środkom europejskim z programu regionalnego na lata 2014-2020 zwiększyła się liczba Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponad 20 mln zł trafiło do beneficjentów na realizację projektów dotyczących budowy PSZOK-ów na Mazowszu.

W budowie nowych PSZOK-ów na Mazowszu pomogły fundusze europejskie.  Nowoczesna infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ma pozytywny wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami. Dzięki realizowanym projektom, poprawie uległ system gospodarki odpadami m.in. w gminie Jadów, Potworów, Kampinos, Długosiodło, Sadowne, Myszyniec, Strachówka, Klembów, Milanówek, w Kozienicach, w gminie Stara Kornica, Jastrząb, Zatory i Sulejówek.

Jakie przeznaczenie środków europejskich?

Inwestycje polegały na pracach budowlanych, zagospodarowaniu terenu np. utwardzeniu powierzchni, wybudowaniu kanalizacji deszczowej i przyłączy elektrycznych. Wnioskodawcy kupowali pojemniki i kontenery na odpady, stawiali wiaty pod kontenery, nasadzali zieleń. PSZOK-i są monitorowane i oświetlone. Elementem projektów były także działania promocyjno- edukacyjne dla mieszkańców, np. spoty reklamowe w lokalnych mediach, konkursy na temat ochrony środowiska, plakaty. Dzięki tym działaniom zwiększyła się świadomość mieszkańców w temacie ekologii.

Przykłady projektów

 • Gmina Strachówka przeprowadziła kompleksową modernizację istniejącego PSZOK-u. Punkt prowadzi selekcję 15 frakcji odpadów komunalnych, punkt napraw i odzysk rzeczy używanych. PSZOK funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, w tym również w soboty. Na odpady niebezpieczne wydzielona została wiata. Mieszkańcy na bieżąco pozbywają się odpadów i dzięki temu w gminie jest czyściej i ma to pozytywny wpływ na ochronę środowiska.
 • Na terenie gminy Milanówek zrealizowany został projekt polegający na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonano roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu. Na terenie PSZOK-u stoi kontener socjalno-biurowy, magazyn kontenerowy na odpady niebezpieczne, wiata z kontenerami na odpady takie jak: szkło budowlane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne, wielkogabarytowe. Punkt dysponuje także kontenerami na odpady: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły, szkło białe i kolorowe. Teren PSZOK-u jest ogrodzony. Wagę wjeżdżających pojazdów kontroluje najazdowa waga samochodowa. Realizacja projektu ograniczyła powstawanie dzikich wysypisk, poprawiła jakość życia mieszkańców dzięki możliwości bezpłatnego oddania uciążliwych i wielkogabarytowych odpadów.
 • Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi funkcjonuje również w Gminie Chorzele. Dzięki funduszom europejskim powstał punkt selektywnego zbierania odpadów w postaci wiaty, pod którą stoją kontenery i pojemniki na takie odpady, jak: baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne itp. Wnioskodawca wybudował plac manewrowy z kostki brukowej, ogrodził teren inwestycji, zasadził zieleń i zadbał o przyłącza do sieci zewnętrznych. Efekt ekologiczny został osiągnięty, mieszkańcy segregują odpady, środowisko jest chronione. Dodatkowo, zwiększył się w gminie poziom recyklingu i odzysku odpadów.
 • Gmina Pionki również wykorzystała wsparcie unijne na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wnioskodawca wykonał utwardzenie i ogrodzenie terenu, zamontował 3 bramy wjazdowe, 2 wiaty stalowe oraz wagę najazdową. Zakupiono komputer z oprogramowaniem, punkt wyposażono w odpowiednie pojemniki, kontenery, palety oraz belownicę do odpadów. Możliwość oddawania odpadów komunalnych w odpowiednim miejscu poprawiło stan środowiska w gminie oraz stworzyło możliwości ponownego ich wykorzystania.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-02-25
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-02-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content