[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Grafika promująca konkurs: Fundusze Europejskie na inwestycje mazowieckich firm.

Więcej środków z Unii Europejskiej na wsparcie mazowieckich firm

22 września ogłosiliśmy wyniki pierwszej rundy konkursu o dofinansowanie projektów inwestycyjnych mazowieckich przedsiębiorstw. Pula przyznanego wsparcia wynosiła 51,7 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zwiększono alokację środków konkursowych, dzięki czemu wsparcie z Unii Europejskiej otrzymają kolejne firmy. W efekcie dofinansowanie projektów biznesowych wyniesie prawie 60 mln zł w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 (RPO WM). Nadal trwa ocena wniosków złożonych w kolejnych rundach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. 

 

Od połowy lipca mazowieckie firmy mogły ubiegać się o fundusze europejskie na rozbudowę przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Projekty mogły dotyczyć zmian w procesach produkcyjnych, sposobie świadczenia usług czy też wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Pierwotnie wsparcie otrzymało 26 firm.  Zwiększenie alokacji konkursowej umożliwiło dofinansowanie dwóch projektów z listy rezerwowej. Docenione zostały inwestycje biznesowe firmy z branży recyklingowej oraz firmy produkującej innowacyjne opakowania. Łącznie wymienione przedsiębiorstwa otrzymają kwotę w wysokości 8 mln zł.

 

Odbudowa gospodarki wymaga inwestycji, które jednocześnie wspomagają rynek pracy. Takiej właśnie idei przyświecał konkurs skierowany do przedsiębiorców – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową projektów dofinansowanych w konkursie z działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera rozwój Mazowsza. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe otrzymały już ponad 5,5 tys. bezzwrotnych dotacji, a pula wsparcia przekroczyła 7,9 mld zł. Informacje o wciąż dostępnych możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content