[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia tekst: Wsparcie edukacji zawodowej na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim. Ponad 3,3 mln zł z UE na: - wsparcie uczniów w nauce zawodu - rozwój kompetencji kluczowych - doposażenie szkół zawodowych. Widać uczniów na lekcji zawodu i nauczycielkę.

Wsparcie edukacji zawodowej na Mazowszu dzięki Funduszom Europejskim – ogłaszamy wyniki konkursu

Liczba uczniów decydujących się na naukę w szkołach zawodowych stale rośnie. Konkretny zawód jest teraz w cenie. Oferta mazowieckich szkół zawodowych i branżowych jest bogata i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy. Placówki współpracują z pracodawcami, lokalnym biznesem i oprócz nauki, oferują praktyki oraz staże zawodowe. Dużą rolę w rozwoju edukacji zawodowej odgrywają Fundusze Europejskie. Obecnie, pięć nowych projektów skierowanych do uczniów uczących się zawodu otrzymało dofinansowanie w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020.  Ponad 3,3 mln zł z UE pomoże młodym zdobywać lepsze kwalifikacje, doposaży szkoły, a nauczycielom da szansę na rozwój swoich kompetencji. Nabór wniosków w listopadzie 2022 roku  przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

– Projekty skierowane do uczniów to inwestycja w ich lepszą przyszłość. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający i właśnie fundusze europejskie pomagają lepiej kształcić przyszłych pracowników – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Wyniki konkursu na doskonalenie zawodowe uczniów

Beneficjenci, którzy będą realizować swoje projekty wiedzą, jak ważne jest kształcenie zawodowe w oparciu o potrzeby rynku pracy. W tym gronie znalazł się m.in. projekt Grupy Szkoleniowo Doradczej Europlus, skierowany do ok. 90 uczniów z 2 szkół Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku – Technikum Leśnego i Szkoły Branżowej I Stopnia.

Kompleksowy program wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmie m.in. realizację staży, dzięki którym młodzież zdobędzie niezbędne doświadczenie zawodowe, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych np. zajęcia z diagnostyki i inspekcji drzew, z renowacji mebli czy nowych technologii w leśnictwie. Uczniowie skorzystają także z zajęć wzmacniających ich kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Wreszcie, możliwe będzie doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny pomagający w nauce zawodu np. hafciarka, dłuta snycerskie, grawerka/ploter do wypalania w drewnie. W szkołach zostaną stworzone warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych specjalizacji. Kolejnym elementem projektu będzie doradztwo zawodowe a także pomoc w rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Tytuł projektu: Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku Kwota dofinansowania to ponad 538 tys. zł.

 

Kolejny projekt zrealizuje Gmina Miasto Płock. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w oraz Zespołu Szkół Technicznych w Płocku będą przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. Udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, realizowanych we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi współpracującymi ze szkołami, umożliwią uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Będą to np. zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnego sprzętu pomiarowego w pracach budowlano-wykończeniowych, z zakresu budowy instalacji elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych czy z zakresu prawa dotyczącego obsługi inwestycji budowlanych.

Dodatkowo młodzież będzie uczyć się j. angielskiego, matematyki oraz chodzić na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i na kółka zainteresowań. Ważnym elementem projektu będą staże u pracodawców, podczas których uczniowie będą zdobywać kwalifikacje. W ramach doradztwa zawodowego przewidziane są zajęcia pod hasłem: „Komunikuję się, pracuję, współpracuję. Kompetencje społeczne na rynku pracy”.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i pomoce do pracowni kształcenia praktycznego w Technikum w ZSB w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik chłodnictwa i klimatyzacji, np. niwelator kodowy z zestawem łat kodowych czy ręczny dalmierz laserowy. Nauczyciele natomiast skorzystają z kursów podnoszących ich kwalifikacje, są one niezbędne do realizacji procesu kształcenia zawodowego w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, chłodnictwa i klimatyzacji oraz budownictwa, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter izolacji przemysłowych, a w przyszłości technik izolacji przemysłowych.

Tytuł projektu: Profesjonaliści w zawodzie Kwota dofinansowania to 492 tys. zł.

 

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania jest dostępna na stronie: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. – nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-102/22


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-09
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content