[ic_wcag]

Aktualności

grafika przedstawia napis: Ekologiczny transport publiczny na Mazowszu wspierany przez Fundusze Europejskie Trwa nabór wniosków do 27 maja 2024 r. Z lewej strony widać nowoczesny autobus miejski.

Wsparcie ekologicznego i konkurencyjnego transportu publicznego – rozpoczął się nabór wniosków

Beneficjenci z Regionu Mazowieckiego Regionalnego (RMR) mogą już składać wnioski na dofinansowanie projektów dotyczących transportu publicznego. W ramach konkursu wspierane będą działania obejmujące zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego, a także rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych oraz punkty tankowania paliwami alternatywnymi. Budżet konkursu wynosi ponad 171,8 mln zł, a środki pochodzą  z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Wnioski można składać w wersji elektronicznej do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowsze stawia na ekologiczny transport

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Ekologiczny i konkurencyjny transport dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR).

Na jakie działania można uzyskać dofinansowanie?

 • Na zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego;
 • Na rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych (dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego);

Ważne: Wsparcie zakupu taboru innego niż bezemisyjny, będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego.

Region Mazowiecki regionalny (RMR)

Przypominamy, że obszar regionu Mazowieckiego regionalnego tworzą powiaty województwa mazowieckiego z wyłączeniem powiatów: m.st. Warszawa, legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Kwota dofinansowania w konkursie to 171 860 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 15%.

Czas trwania naborów

Konkurs trwa od 16 kwietnia do 27 maja 2024 r. Beneficjenci składają wnioski wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Projekt może być realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę – nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja  znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-17
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-17

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content