[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Poprawa dostępu do usług społecznych dzięki Funduszom Europejskim. Ponad 4,3 mln zł na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok znajduje się zdjęcie dwóch uśmiechniętych kobiet, przeglądających dokumenty. Jedna z nich znajduje się na wózku inwalidzkim.

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – ogłaszamy wyniki konkursu

 

Unia Europejska dba o potrzebujących mieszkańców Mazowsza. W ramach konkursu 11 projektów otrzyma dofinansowania na realizację działań poprawiających dostępność usług społecznych. Dzięki funduszom europejskim zwiększy się liczba miejsc, w których świadczone są usługi opiekuńcze lub asystenckie. Pomoc otrzymają również rodziny zagrożone dysfunkcją, a także dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej. Kwota przeznaczona na te działania wyniesie ponad 4,3 mln zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w maju 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

W ramach konkursu z Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, wsparcie z Unii Europejskiej otrzyma 11 beneficjentów o łącznej kwocie ponad 4,3 mln zł.

 

Wyniki konkursu – ponad 4,3 mln zł na pomoc

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz wszystkie osoby zagrożone wykluczeniem zasługują na wsparcie i równe szanse w dostępie do usług społecznych. W ramach konkursu dofinansowane zostaną działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez m.in. zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich czy też rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę. Pomoc otrzymają także dzieci, młodzież i rodziny zagrożone dysfunkcją. Dzięki funduszom europejskim realizowane będą  działania prewencyjne, ograniczające umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej oraz rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy podwórkowej.

 

Ze wsparcia funduszy europejskich skorzystają m.in. mieszkańcy subregionu ostrołęckiego, ciechanowskiego oraz płockiego.

 

Wyniki naboru znajdują się na stronie naboru

 

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

 

 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na tej stronie:
 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedInYouTube oraz Instagram.
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-08-23
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-08-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content