[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Mazowsza. Ogłaszamy wyniki konkursu. Zdjęcie przedstawia osoby biorące udział w szkoleniach. Są to kobiety i mężczyźni.

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – znamy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie z UE

Fundusze europejskie dają realną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom z niepełnosprawnościami. Zawsze warto podjąć wysiłek, aby zmienić swoje życie. Taką szansę dają projekty realizowane w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego kolejne 15 projektów otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 15,5 mln zł. Dzięki temu ponad 1,2 tys. osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia.

Konkurs, który ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dotyczył pomocy w obszarze integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Po zwiększeniu kwoty dofinansowania dla konkursu, zrealizowanych zostanie 55 projektów. Do beneficjentów trafi ponad 53,6 mln zł z UE. Zaplanowane działania będą miały charakter społeczny, edukacyjny, zawodowy, a także zdrowotny.

Przykłady działań

Celem projektów jest m.in. aktywizacja społeczno-zawodowa. Uczestnicy mogą liczyć na grupowe warsztaty polegające na treningu umiejętności społecznych, na wsparcie psychologa, prawnika, mediatora oraz pracowników socjalnych. Osoby będące w kryzysie i potrzebujące terapii dla uzależnionych, psychoterapii oraz wsparcia psychiatry również będą mogły takie wsparcie otrzymać.

W wyborze ścieżki zawodowej pomogą doradcy zawodowi. Udział w szkoleniach, nauka skutecznego poszukiwania pracy, w tym prowadzenia rozmów rekrutacyjnych to kolejne działania w ramach projektów. Istotne w całym procesie będzie nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Dodatkowo podniesienie kwalifikacji zawodowych i na końcu podjęcie pracy.

Projekty będą realizowane np. w Szydłowcu, w gminie Małkinia Górna, Zaręby Kościelne oraz Brok, w powiecie przysuskim i węgrowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniu-spolecznemu-rpma-09-01-00-ip-01-14-095-20/


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-16
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-16

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content