[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie projektów edukacyjnych z regionu warszawskiego – ogłaszamy wyniki konkursu! Obok zdjęcie przedstawiające ołówki oraz czapkę akademicką

Wsparcie projektów edukacyjnych z regionu warszawskiego – ogłaszamy wyniki konkursu!

Dzięki funduszom europejskim, wsparcie na realizację działań edukacyjnych dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego, uzyska 6 projektów. Dofinansowanie umożliwi uczniom podjęcie staży i praktyk, a także dodatkowych zajęć, kursów bądź też skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Beneficjenci z regionu warszawskiego stołecznego otrzymają łącznie ponad 3 mln zł, w tym 2,4 mln zł z Unii Europejskiej. Nabór wniosków konkursowych został przeprowadzony w okresie od lipca do września 2023 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Unia Europejska wspiera kształcenie zawodowe uczniów

W ramach konkursu dofinansowanie z Unii Europejskiej przeznaczone jest na realizację m.in. staży uczniowskich oraz praktyk zawodowych u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie. Fundusze europejskie pomogą także w organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, a także w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Wsparcie z UE pozwoli także m.in. na realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizację kółek zainteresowań, warsztatów czy laboratoriów, zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Wyniki konkursu – ponad 2 mln zł wsparcia z UE na realizację inicjatyw edukacyjnych

W ramach konkursu z działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów, dofinansowanie z Unii Europejskiej otrzyma 6 projektów z regionu warszawskiego stołecznego. Jednym z beneficjentów jest Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, które pozyskało wsparcie na realizację takich projektów, jak m.in. „Technik Informatyk”, „Akademia Budownictwa” czy „Poligrafia nowego Pokolenia”.  Ze wsparcia skorzystają także m.in. uczniowie Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. Szczegółowe wyniki naboru znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content