[ic_wcag]

Aktualności

Wsparcie z Unii Europejskiej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym

Dzięki funduszom europejskim w Szkole Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja energetyczna. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na wskazany cel przeznaczono  ponad 900 tys. zł w ramach programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM). Wczoraj umowę o dofinansowanie podpisali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele władz Miastkowa Kościelnego.

Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym składa się z trzech części: łącznika i hali sportowej, przedszkola oraz najstarszej części kompleksu, która zostanie zmodernizowana w ramach projektu. Aktualnie budynek znajduje się w złym stanie technicznym, posiada zużyte i niesprawne instalacje grzewcze, co oddziałuje negatywnie na zdrowie uczniów oraz lokalne środowisko.

Gratuluję Gminie uzyskania dofinansowania. Projekty termomodernizacyjne wpływają korzystnie na środowisko, ale też realne oszczędności finansowe. Zapotrzebowanie na takie inwestycje na Mazowszu jest bardzo duże, dlatego Zarząd Województwa stara się kierować środki na projekty z listy rezerwowej – powiedziała Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa mazowieckiego.

Priorytetowo w Szkole zmieniony zostanie sposób ogrzewania. Ponadto plany remontowe obejmują wymianę okien, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, zamontowanie ogniw fotowoltaicznych,  a także docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachów.

W ramach projektu przewidziano również modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Mamy nadzieję, że uda się sprawnie przeprowadzić inwestycję w tej pochodzącej z lat 60. Szkole  – powiedział Jerzy Jaroń Wójt Gminy Miastków Kościelny.

Efektem prac będzie poprawa warunków kształcenia uczniów oraz pracy kadry pedagogicznej, a także jakości powietrza na terenie Gminie Miastków Kościelny. Ponadto w regionie wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne. Docelowo działania te wpłyną również na wzrost  świadomości mieszkańców Gminy w zakresie oszczędności i stosowania alternatywnych źródeł energii.

 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym”

Beneficjent: Miastków Kościelny

Całkowita wartość projektu: 1 614 537,22 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 900 468,27 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-09-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-09-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content