[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis: Wytyczne dla nowej perspektywy 2021-2027 już dostępne, w tle widać unijną flagę.

Wytyczne dotyczące programów polityki spójności na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało wytyczne dotyczące programów polityki spójności na lata 2021-2027. Warto zapoznać się z dokumentami ponieważ określają one warunki dotyczące realizacji wsparcia w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

 

Co się znajduje w wytycznych?

Wytyczne to najważniejsze dokumenty określające cele i zasady, jakimi trzeba się  kierować w trakcie przygotowywania, a potem realizacji projektu. Wytyczne zawierają m.in.  wykaz pojęć wraz z wyjaśnieniami, podstawy prawne, zasady ogólne oraz zasady realizacji projektów czy wykaz skrótów. Wytyczne dotyczą wielu obszarów polityki spójności, np.

 • dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
 • dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027;
 • dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027;
 • dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027;
 • dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

 

Wszystkie aktualne wytyczne na lata 2021-27 znajdują się na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/#/domyslne=1

 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przed nami kolejna unijna perspektywa, nowy program regionalny dla województwa mazowieckiego na lata 2021-2027. Środki unijne mają być przeznaczone m.in. na dostosowanie do zmian klimatu, działania społeczne i aktywizację zawodową, prace badawczo-rozwojowe, innowacje biznesowe, wsparcie edukacji czy przebudowę dróg. Już w czerwcu ogłoszony zostanie konkurs skierowany tylko do kobiet i mający na celu aktywizację zawodową biernych zawodowo kobiet. Godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to będą najważniejsze cele do osiągnięcia w ramach tego naboru.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-03-21
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-03-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content