[ic_wcag]

Aktualności

Żabia Wola stawia na efektywność energetyczną. Pomogą fundusze europejskie

Duże zmiany czekają Gminny Ośrodek Zdrowia oraz Urząd Gminy w Żabiej Woli. Pomogą środki z UE. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał wsparcie w wysokości 2,6 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020.  Dziś umowę o dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka i skarbnik Bożena Kot.

Już wkrótce budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli zmieni się nie do poznania. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe i demontażowe. Następnie ściany poniżej poziomu gruntu zostaną docieplone. Dodatkowo wokół budynku zostanie też wykonana opaska odwadniająca. Projekt zakłada też wymianę obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, okien a także bramy garażowej. W budynku zainstalowane będą również wentylacja mechaniczna oraz instalacja odgromowa.

Z kolei termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Żabia Wola będzie polegała m.in. na pracach związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych i malowaniem elewacji. Poza tym docieplone zostaną ściany poniżej poziomu gruntu oraz stropodach i podłogi. Prace budowlane obejmą też wykonanie nowego pokrycia stropodachu, opaski odwadniającej wokół budynku, wymianę rynien i rur spustowych i parapetów zewnętrznych. W budynku pojawią się też nowe okna i drzwi oraz wentylacja mechaniczna.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację czterech obiektów na terenie Gminy Żabia Wola

Beneficjent: Gmina Żabia Wola

Całkowita wartość projektu: 4 135 083,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 652 400,00 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content