[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis: Inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich poprawią jakość życia mieszkańców Rewitalizacja parku w Raciążu oraz termomodernizacja szpitala w Mławie

Zabytkowy park w Raciążu przejdzie rewitalizację, a szpital w Mławie czeka remont. Inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich poprawią jakość życia mieszkańców.

Kolejne inwestycje skierowane do mieszkańców zostaną zrealizowane. Środki z UE trafią do północnego Mazowsza. Już wkrótce Raciąż zaprosi do przebudowanego parku miejskiego  przy ul. Mławskiej. Realizacja projektu poprawi stan techniczny, a także przywróci utracone walory i funkcjonalność parku. Natomiast w szpitalu w Mławie, po kompleksowej termomodernizacji będzie cieplej i estetyczniej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 8,2 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 4,2 mln zł. Środki pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Dzisiaj umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik oraz radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

 

Rewitalizacja zabytkowego parku w Raciążu, a także termomodernizacja budynku szpitala w Mławie wspierane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego, który dobiega końca – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego – W tym kwartale ogłoszone zostaną pierwsze konkursy z nowego programu, czyli Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, dlatego już dziś zapraszam do zapoznawania się z możliwościami i przygotowywania projektów do udziału w konkursach.

Fundusze przeznaczymy na kontynuację działań rewitalizacyjnych w zabytkowym, pochodzącym z początków XX wieku parku. Chcielibyśmy, żeby dzięki temu było to miejsce spotkań i przestrzeń chętnie odwiedzana przez mieszkańców – powiedział Mariusz Jerzy Godlewski, Burmistrz miasta Raciąż.

Inwestycja w termomodernizację szpitala w Mławie pomoże w uzyskaniu oszczędności energii, ale również zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania placówki – podkreślił Waldemar Rybak, DyrektorSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

 

Więcej zieleni i miejsc do wypoczynku

Rewitalizacja zabytkowego parku w Raciążu zmieni jego wygląd, przywróci pamięć historyczną, a także zwiększy liczbę turystów odwiedzających to miejsce. Inwestycja wpłynie na rozwój gastronomii, lokalnego przemysłu oraz zwiększy atrakcyjność miasta, a także poprawi stan środowiska naturalnego poprzez wymianę drzew i krzewów.

Dofinansowanie z funduszy europejskich przeznaczone zostanie m.in. na przebudowę alejek parkowych, zostaną one pokryte wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną. Zniszczone schody zostaną przebudowane, a cały park przystosowany do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz dla spacerujących z wózkami dziecięcymi. Wnioskodawca kupi siedziska kamienne, leżaki oraz stojaki na rowery. Wymiana lamp wyposażonych w nowoczesne żarówki energooszczędne przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa na terenie parku. Atrakcją parku będzie nowa ścieżka edukacyjna, przedstawiająca ciekawostki przyrodniczo-historyczne parku oraz miasta Raciąż. Dostępnych będzie także 7 tablic dydaktycznych, w tym jedna z napisami w języku Braille’a. Nowe zasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz roślin nadwodnych sprawi, że park w Raciążu odzyska dawny blask.

 

Tytuł projektu: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Miasto Raciąż poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu

Beneficjent: Gmina Miasto Raciąż

Całkowita wartość projektu: 1 307 605,00 zł

Dofinansowanie z UE: 188 590,54 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Większa efektywność energetyczna szpitala SPZOZ w Mławie

Dzięki funduszom europejskim pacjenci mławskiego szpitala, już wkrótce, będą leczyć się w bardziej komfortowych warunkach. Szpital zrealizuje projekt, którego celem będzie dbanie o środowisko naturalne, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także nowa jakość w korzystaniu z budynku placówki. Podczas prac z zakresu termomodernizacji, wykonane zostaną takie prace jak modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymiana okien zewnętrznych czy ocieplenie stropodachu w budynku główny. Wnioskodawca wymieni także drzwi zewnętrzne oraz oświetlenie na energooszczędne LED. Ważnym elementem inwestycji będzie montaż instalacji fotowoltaicznej.

Po zrealizowaniu projektu, w budynku szpitala zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dzięki wymianie okien w salach będzie ciepło i komfortowo. Kolejne plusy to ograniczenie kosztów eksploatacji, a także zwiększenie ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego SPZOZ w Mławie

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie

Całkowita wartość projektu: 6 912 668,12 zł

Dofinansowanie z UE: 3 999 544,73 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-02-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-02-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content