[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Myślimy strategicznie, Konsultujemy Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027+ Twoja opinia się liczy!

Zachęcamy do udziału w konsultacjach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii do dnia 1 sierpnia 2023 r. Spotkania konsultacyjne odbędą się 4 oraz 19 lipca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach wdrożenia instrumentu ZIT możliwe będą m.in. działania na rzecz rozwoju edukacji, w tym doposażenie szkół w nowoczesną infrastrukturę oraz poprawa jakości przestrzeni poprzez rozwój powiązań komunikacyjnych. Dokument został opracowany w Urzędzie m. st. Warszawy we współpracy z Biurem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Miasto stołeczne Warszawa wraz z gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską opracowało projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W dokumencie opisane zostały m.in. cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których wskazano przedsięwzięcia możliwe do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przygotowanie i przyjęcie strategii umożliwi realizację projektów, które przyczynią się do rozwiązywania problemów rozwojowych i zapewnienia skoordynowanego zaspakajania potrzeb całej metropolii warszawskiej. Miasto stołeczne Warszawa oraz pozostałe gminy i powiaty metropolii będą mogły pozyskać środki unijne m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup taboru autobusowego oraz na realizację projektów edukacyjnych. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu ZIT przewidziana została kwota w wysokości 135 000 000 EUR.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:

  • 4 lipca 2023 r., w godzinach 10:00-12:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853;
  • 19 lipca 2023 r., w godzinach 14:00-18:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853.

Więcej informacji: http://konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-07-03
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-07-03

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content