[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie na działania chroniące klimat i ziemię. Po lewej stronie grafiki widać dłoń otulającą małą kulę ziemską.

Zainwestuj w naszą planetę – Fundusze Europejskie na działania chroniące klimat i ziemię

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. W tym roku, święto obchodzimy pod hasłem „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”. Ochrona środowiska oraz wszelkie działania z tym związane to główne cele polityki Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat, świadomość ekologiczna mieszkańców globu bardzo się poprawiła. Szanujemy środowisko i podejmujemy wiele inicjatyw chroniących naszą planetę. Ale problem globalnego ocieplenia wciąż jest bardzo poważny, a zmiany zauważalne na każdym kontynencie. W działaniach chroniących ziemię pomagają Fundusze Europejskie.

Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas powinien troszczyć się o nią codziennie. Na szczęście ekologia stała się modna i nauczyliśmy się np. oszczędzać wodę, segregować śmieci, odpady niebezpieczne składować w odpowiednich miejscach. Dodatkowo wymieniamy stare kopciuchy i częściej jeździmy rowerem, a w sklepie używamy toreb wielokrotnego użytku.

Dzięki środkom europejskim udało się na Mazowszu zrealizować setki projektów, mających pozytywny wpływ na klimat. Systematycznie zwiększa się świadomość mieszkańców, że dbanie o środowisko  już dzisiaj wpłynie na przyszłość następnych pokoleń.

– Pieniądze z programu regionalnego inwestujemy w ochronę klimatu, bo zdajemy sobie sprawę jak ważny to obszar wsparcia oraz że musimy działać tu i teraz. W tej perspektywie finansowej już przeznaczyliśmy blisko 1,8 mld zł z UE na projekty związane z ochroną środowiska na Mazowszu – powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Jak Fundusze Europejskie pomagają chronić ziemię i klimat?

Bez zaangażowania środków z programu regionalnego, nie udałoby się zrealizować tych wszystkich ważnych i potrzebnych inwestycji. Prezentujemy, w jakich obszarach pomogło unijne dofinansowanie.

– wymiana starych kotłów węglowych na urządzenia spalające biomasę, lekkie oleje opałowe lub na takie, które wykorzystują paliwa gazowe;

– rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę nowych tras rowerowych, węzłów przesiadkowych, parkingów typu „Parkuj i Jedź” czy zakupy nowych ekologicznych autobusów;

– ochrona bioróżnorodności czyli ochrona gatunków roślin i zwierząt na terenie mazowieckich parków krajobrazowych;

– budowa PSZOK­-ów  to nowoczesna infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ma pozytywny wpływ na koszty całego systemu gospodarowania odpadami.

– termomodernizacja budynków, dzięki której następuje redukcja emisji dwutlenku węgla, pyłów i gazów do atmosfery, niższe koszty energii, a także poprawa estetyki budynków;

– wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż na dachach budynków użyteczności publicznej oraz prywatnych paneli fotowoltaicznych produkujących energię na potrzeby własne;

– kogeneracja, która wytwarza energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, np. z odnawialnych źródeł energii;

Celem wszystkich projektów jest m.in. dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-04-22
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-04-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content