[ic_wcag]

Aktualności

Hasło: Fundusze Europejskie na badania i rozwój, Przedsiębiorcy mogą składać wnioski już od 31 stycznia, a w tle ludzie podczas spotkania w firmie

Złóż wniosek o dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej z Unii Europejskiej

Już od końca stycznia mazowieckie firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na działania z obszaru badań i rozwoju. Środki zainwestowane zostaną w tworzenie lub rozwój zaplecza badawczego, a także opracowanie innowacyjnych produktów, procesów i usług. Dzięki temu łatwiej będzie dopasować ofertę do potrzeb odbiorców oraz zwiększyć konkurencyjność firm na rynku. Szczegółowe informacje o konkursach w ramach programu regionalnego dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Wnioski można składać w formie elektronicznej od 31 stycznia. Konkursy ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Fundusze europejskie od lat wspierają mazowieckich przedsiębiorców w rozwoju działalności. Jednym z kluczowych obszarów są badania i rozwój. – Tylko na przestrzeni ostatnich kilku lat wsparcie sektora biznesowego w tym obszarze przekroczyło 527 mln zł z Unii Europejskiej. Przed firmami już ostatnie możliwości pozyskania dofinansowania w ramach środków dostępnych w programie regionalnym na lata 2014-2020. Zachęcam do aplikowania o wsparcie  – powiedział Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która ogłosiła konkursy w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie na projekty badawczo-rozwojowe

Od 31 stycznia firmy posiadające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie nowych lub ulepszonych produktów, usług, czy też procesów. Wsparcie obejmie przeprowadzenie:

  • badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • tylko eksperymentalnych prac rozwojowych.

Jeśli jest taka potrzeba, firma będzie mogła skorzystać z funduszy na realizację prac przedwdrożeniowych  (stanowiących maksymalnie 20 % kosztów kwalifikowalnych projektu). Na dofinansowanie mają szansę tylko projekty wynikające z obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza, do których należą: wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania oraz nowoczesne usługi dla biznesu. Wysokość dofinansowania projektów uzależniona jest od wielkości firmy oraz rodzaju realizowanych prac.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R) – nr konkursu: RPMA.01.02.00-IP.01-14-123/23

Fundusze Europejskie na zaplecze badawczo-rozwojowe

Mazowieccy przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy finansowej na rzecz tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczego. Dofinansowanie z Unii Europejskiej obejmie koszty aparatury, sprzętu oraz technologii potrzebnych do prowadzenia badań nad nowymi produktami czy usługami. W uzasadnionych przypadkach wsparcie może również dotyczyć przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowujących obiekt laboratorium czy centrum badawczo-rozwojowego do uruchomienia zakupionej aparatury.

Poziom dofinansowana projektów wynika z mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Co ważne, w przypadku regionu warszawskiego stołecznego pomoc ograniczona jest wyłącznie do wybranych gmin (należą do nich: Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz, Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu o dofinansowanie tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego – nr konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-124/23

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski w konkursach z obszaru badań i rozwoju można składać elektronicznie od 31 stycznia. Nabory prowadzone są w sposób ciągły, z podziałem na rundy. Pierwsza runda składania wniosków potrwa do 6 lutego. Konkursy ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a wsparcie pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekroczyło już ponad 8,6 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Dowiedz się więcej!


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-01-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-01-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content