[ic_wcag]

Aktualności

Zmiany w systemie MEWA 2.0

Szanowni Państwo,

Ważna wiadomość dla użytkowników sytemu MEWA 2.0. 31 marca bieżącego roku zostaną przeprowadzone prace serwisowe, których konsekwencją będzie obowiązek zmiany hasła przez wszystkich obecnych użytkowników.

Prace rozpoczną się o godzinie 00.10. Mogą spowodować krótką niedostępność systemu.

Celem prac jest uruchomienie w ramach systemu MEWA 2.0 drugiej aplikacji dedykowanej do obsługi wniosków składanych w ramach FEM 2021-2027.

Dotychczasowa aplikacja będzie dostępna pod niezmienionym adresem i nadal będzie obsługiwać nowe i istniejące wnioski składane w ramach RPO WM 2014-2020.

Każdy użytkownik istniejącego konta przy pierwszej próbie zalogowania na stronie https://mewa2.mazowia.eu, zostanie poproszony o ustawienie nowego hasła.

System w takim przypadku wyświetli następujący komunikat.

Na adres email powiązany z kontem zostanie wysłana wiadomość z linkiem do formularza reaktywacji konta.

Kliknięcie odnośnika zatytułowanego „reaktywacja konta” spowoduje otwarcie strony prezentowanej poniżej.

Należy wypełnić pola formularza i zatwierdzić operację przyciskiem „Zgadzam się”.

Od tej chwili użytkownik może się zalogować jednym kontem do aplikacji MEWA dla RPO (mewa2.mazowia.eu) i MEWA dla FEM (mewa21.mazowia.eu).

W obydwu aplikacjach loginem jest adres e-mail, nie mniej w aplikacji MEWA dla RPO nadal można używać dotychczasowego loginu.

Uwaga. Aby się zalogować aplikacji MEWA dla RPO należy wrócić na stronę https://mewa2.mazowia.eu.

Nowe konta należy zakładać na stronie https://mewa21.mazowia.eu.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Tusiński
  • Wytwarzający:
  • Karol Tusiński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-23
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-23

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content