[ic_wcag]

Aktualności

grafika przedstawia napis: FEnomenUE Bezpieczeństwo energetyczne w Nowodworskim Centrum Medycznym. Fundusze Europejskie pomagają w termomodernizacji mazowieckich budynków. Z prawej strony widać remontowany budynek.

Zmodernizowany budynek laboratorium szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego – pomogły fundusze europejskie

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Nowodworskie Centrum Medyczne zakończyło realizację ekologicznego projektu. Była to termomodernizacja budynku laboratorium szpitala. Zrealizowane działania poprawiły warunki pracy w szpitalu. Zwiększyła się też efektywność energetyczna, która będzie generować oszczędności i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Jakość powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim będzie zdecydowanie lepsza. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu funduszy europejskich.

 

Fundusze europejskie poprawiają życie mieszkańców

Budynek, który przeszedł termomodernizację wymagał pilnego remontu. Jego zły stan techniczny generował straty ciepła, a także emitował szereg zanieczyszczeń do atmosfery. Remont laboratorium był zatem kompleksowy. Prace polegały na ociepleniu ścian i stropodachu, wymianie okien i drzwi, wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Aby kontrolować zużycie ciepła i wody zamontowane zostały zawory termostatyczne, armatura wodooszczędna oraz liczniki ciepła. Dodatkowo na dachu pojawiły się panele fotowoltaiczne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1,4 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota ponad 609 tys. zł. Środki pochodziły z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM).

 

Korzyści z realizacji

Po zrealizowaniu projektu, w szpitalu wzrośnie efektywność energetyczna, zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, pojawią się również oszczędności w budżecie placówki. Ważna będzie ochrona środowiska i podwyższenie standardu energetycznego budynku.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku laboratorium szpitala Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

Beneficjent: Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 1 393 035,00 zł

Dofinansowanie z UE: 609 110,00 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-27
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-27

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content