[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Na grafice znajduje się hasło: Zwiększenie alokacji konkursowej – ponad 5,5 mln zł na wsparcie edukacji przedszkolnej. Na zdjęciu dziewczynka z dłońmi pomalowanymi w kolorach tęczy.

Zwiększenie alokacji konkursowej – ponad 5,5 mln zł na wsparcie edukacji przedszkolnej!

Edukacja przedszkolna jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji środków konkursowych aż o 5,5 mln zł (nabór nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/2). Dzięki temu wsparcie z Unii Europejskiej otrzymają kolejne placówki przedszkolne. Umożliwi to zwiększenie miejsc w przedszkolach, w tym także dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami. Ponadto rozszerzona zostanie oferta przedszkoli o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. Dofinansowanie placówek przedszkolnych po zwiększonej alokacji wyniesie ponad 8,8 mln zł w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 (RPO WM).

 

Fundusze europejskie umożliwią realizację projektów w zakresie:

 

Dofinansowane projekty

Zwiększenie alokacji umożliwiło wsparcie kolejnych 15 projektów kwotą ponad 5,5 mln zł. Łącznie w konkursie zostanie utworzonym ponad 420 miejsc wychowania przedszkolnego, a ponad 1000 dzieci zyska szansę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Ponadto wsparciem zostanie objętych 135 nauczycieli, a 16 obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do nagrodzonych projektów dołączyły m.in.:

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Strzelczyk
  • Wytwarzający:
  • Michał Strzelczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-06
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content