[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Zwiększenie alokacji konkursowej – ponad 5,5 mln zł na wsparcie edukacji przedszkolnej. Na zdjęciu dziewczynka z dłońmi pomalowanymi w kolorach tęczy.

Zwiększenie alokacji konkursowej – ponad 5,5 mln zł na wsparcie edukacji przedszkolnej!

Edukacja przedszkolna jest jednym z obszarów wsparcia z Unii Europejskiej. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji środków konkursowych aż o 5,5 mln zł (nabór nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/2). Dzięki temu wsparcie z Unii Europejskiej otrzymają kolejne placówki przedszkolne. Umożliwi to zwiększenie miejsc w przedszkolach, w tym także dostosowanych do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami. Ponadto rozszerzona zostanie oferta przedszkoli o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. Dofinansowanie placówek przedszkolnych po zwiększonej alokacji wyniesie ponad 8,8 mln zł w ramach programu regionalnego na lata 2014-2020 (RPO WM).

 

Fundusze europejskie umożliwią realizację projektów w zakresie:

 • tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym również specjalnych i integracyjnych;
 • dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 • rozszerzenia oferty edukacyjnej placówek o dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające wyrównywanie deficytu dziecka;
 • wydłużenie czasu pracy punktów przedszkolnych;
 • doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych, w szczególności w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Dofinansowane projekty

Zwiększenie alokacji umożliwiło wsparcie kolejnych 15 projektów kwotą ponad 5,5 mln zł. Łącznie w konkursie zostanie utworzonym ponad 420 miejsc wychowania przedszkolnego, a ponad 1000 dzieci zyska szansę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Ponadto wsparciem zostanie objętych 135 nauczycieli, a 16 obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do nagrodzonych projektów dołączyły m.in.:

 • Przedszkole marzeń – wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Zamieniu z Oddziałami w Zgorzale;
 • Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą rankingową dofinansowanych projektów w ramach Działania 10.1.4 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Strzelczyk
 • Wytwarzający:
 • Michał Strzelczyk
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-05-06
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-05-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content