[ic_wcag]

Potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności

4. Potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności

Poprzez potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności rozumiemy, załączenie skanu/kopii całego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku osoby zamierzającej skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu na wolnym stanowisku urzędniczym, jeśli spełni oba następujące warunki:

  1. załączy skan/kopię całego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  2. w wyniku przeprowadzonego testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej znajdzie się w gronie 5 najlepszych kandydatek i kandydatów wskazanych przez komisję do zatrudnienia.
Skip to content