[ic_wcag]

Potwierdzenie wykształcenia

1.Potwierdzenie wykształcenia:

  • Wykształcenie wyższe I lub II stopnia potwierdź dołączając skan/kopię całego dyplomu. W uzasadnionych przypadkach możesz załączyć skan /kopię całego zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i posiadaniu wymaganego tytułu zawodowego wystawionego przez uczelnię.
  • Wykształcenie średnie potwierdź załączając skan/kopię całego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej.
Skip to content