[ic_wcag]

Projekty w ramach Pomocy Technicznej FEM 2021-2027

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 2226/461/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. zatwierdził wybór projektów do dofinansowania realizowanych w ramach Priorytetu X – Pomoc techniczna (EFRR) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych:

1)           FEMA.10.01-IZ.00-01CX/23,

2)           FEMA.10.01-IZ.00-01BL/23,

3)           FEMA.10.01-IZ.00-01CL/23

Załączniki

Skip to content