[ic_wcag]

Aktualności

Zapraszamy mazowieckie samorządy do udziału w V edycji konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji

Konkurs Samorządowy Lider Cyfryzacji

Urzędy mazowieckich gmin, miast i powiatów mogą pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie cyfryzacji i zgłosić się do V edycji konkursu „Samorządowy Lider Cyfryzacji”. Organizatorem jest Województwo Mazowieckie, a swoje inicjatywy należy zgłaszać do 12 listopada 2021 roku.

Cyfryzacja wpływa na rozwój miast i regionów, podnosi jakość życia mieszkańców, a także poprawia funkcjonowanie gospodarki. Technologia i infrastruktura cyfrowa już odgrywają kluczową rolę w codziennej pracy, w ochronie zdrowia, w komunikacji czy w rozwoju nauki.

Cel konkursu

Zachęcamy więc do udziału w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji. Jednym z jego celów jest przedstawienie efektów związanych z wdrożeniem i zastosowaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz systemów informacyjno-komunikacyjnych. Kolejnym jest wyróżnienie i promowanie najlepszych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu. Zwycięskie instytucje powinny wyróżniać się we wdrażaniu cyfryzacji, a także promować działania z jej zakresu, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Co podlega ocenie?

 Oceniane są m.in.: implementacja e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych oraz systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, publikacja danych przestrzennych oraz inne niestandardowe unikalne rozwiązania, które Komisja Konkursowa uzna za przydatne dla mieszkańców i warte promocji.

Kto może wziąć udział?

W konkursie może wziąć udział Instytucja z terenu województwa mazowieckiego, spełniająca kryteria opisane w Regulaminie. Termin składania zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl/pl/konkursy/v-edycja-konkursu-samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz na stronie internetowej www.geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-21
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-21

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content