[ic_wcag]

Aktualności

Informacja dla beneficjentów, których projekty znajdują się w okresie trwałości!

Informacja w sprawie wypełniania i przekazywania Sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka, zwanego również Ankietą trwałości – dla projektów zrealizowanych w ramach RPO WM 2007-2013. Sprawozdanie za 2021 r. należy sporządzić wypełniając formularz pt. Ankieta trwałości, zamieszczony poniżej.

Wypełnioną ankietę należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. Sprawozdanie należy złożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na nośniku CD/DVD lub pen drive usb) w siedzibie IP II w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 lub wysłać pocztą na adres:


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-11-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-11-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content